Måter å få inn midler på

Det er helt klart en stor utfordring i dag å få nok midler til å drive en klubb. Man trenger gjerne noen penger til å leie lokale, til å få inn utstyr og andre nødvendige ting. Skal man arrangere konkurranser så må man ha ekstra midler til dette.

De klassiske metodene

Det er mange måter å få inn midler til en klubb på. Her er en liten oversikt og en kommentar på hvordan vi mener at dette vil fungere for en sjakk klubb.

Salg og dugnad

Det har etter hvert kommet svært mange forskjellige selskaper som tilbyr produkter man kan selge og så vil man få profitt av salget. Ikke det største overskuddet, men det er absolutt en god løsning.
Produktene er lett å selge slik som ullsokker, dopapir og annet. Klubbens medlemmer får utdelt et vist antall pakker av produktet og så kan de selge til venner og kjente eller gå på døren til folk.

Dessverre så må man ha litt penger å investere eller man må be medlemmene kjøpe inn produktene før de kan selges. Mange klubber har fått til mye bra med slike salg og spesielt hvis man sørger for å kjøpe inn produktene rundt høytider. Da er det ofte lettere å få solgt.

Grasrot andelen

Det er en viss mulighet for å få være med i grasrotandel systemet, men dette krever også at man har et godt regnskapssystem og annet. Dette kan være vanskelig for små klubber hvor man sliter med å finne de rette personene som kan fylle de forskjellige postene i styret.

Vi mener alt det organisatoriske rundt grasrot andelen bør ligge i hovedorganisasjonen, så kan alle småklubbene få overskuddet uten å ha all jobbe med dette. Dette er viktig fordi regnskapsfører er den posten som det ofte er svært vanskelig å få fylt.

Dugnads jobber i nærmiljøet

Har man nok folk i styret eller i organisasjonen, så åpner dette for mange muligheter når det kommer til å få inn litt mer midler. Det er ofte mulig å få dugnadsjobbing i lokalbutikken ved å telle varer eller man kan få inn litt midler ved å male og pusse opp hvis man har noen som er litt handy.

Det er ofte flere jobber og flere muligheter hvis man velger å gå denne veien, men det krever at man har nok folk. Så dette blir igjen et problem for de mindre klubbene.

Salg av mat og drikke på arrangementer

Den klassiske inntektskilden for mange foreninger er å selge vafler og litt drikke når de har konkurranser eller andre arrangementer. Dette er noe som er vanskeligere å få til hos en sjakk klubb ettersom sjakk typisk trekker færre tilskuere.

Løsninger

Det er ganske innlysende at mange av de klassiske måtene å få inn midler til en slunken foreningskasse, kan være vanskelig å få til i en liten sjakk forening. Men med litt kreativitet så kan man finne løsninger.

En god løsning, som vi ser at mange i distriktene bruker, er å dele lokale med andre foreninger. Dette gjør det mulig å senke kostnadene for hver enkelt forening. I tillegg så er det mulig å legge opp til flere arrangementer sammen. På denne måten kan man få solgt flere vafler, drikke og annet uten å måtte ha så store utgifter til dette.

Det samme gjelder for dugnad hvor man går ut og pusser opp, maler eller gjør andre ting. Medlemmer fra flere foreninger kan delta på en dugnad og dele overskuddet. Dette krever litt i forhold til organiseringen, men det er fullt mulig å få til.

Flere forslag til løsninger kommer!