Flere store arrangementer til distriktene

Det arrangeres mange forskjellige turneringer, på nasjonalt og internasjonalt nivå. Disse bør i større grad enn før legges til de mindre klubbene, ute i distriktene. Dette vil ikke bare løfte sjakken i distriktene, men kan også hjelpe i forhold til turisme.

Sjakkliga i hele Norge

Vi ser for oss at man har et system litt lik fotball hvor klubbene må sende sine spillere ut for å konkurrere i en slags liga konkurranse. Den store utfordringen med dette er selvsagt økonomien. Hvordan skal man få råd til å sende ungdommer rundt om i landet for å delta i konkurranser? Det blir fort store summer fordi man trenger overnatting, flyturer og annet som koster litt.

Vi ser for oss en løsning hvor hver klubb får et reisebudsjett som skal dekke helt eller delvis turene til deltakerne. Dette må gjøres fra sentralt hold ettersom de har flere muligheter til å få inn penger.

Fordelen med en slik liga er at flere spillere får utfordringer. De får spilt mot andre spillere som de ikke kjenner og aldri ellers ser. Det blir også spennende å få lov til å reise rundt i Norge. Så får man økonomien på plass så vil dette være en svært god løsning.

Elektroniske løsninger

Vi ønsker at det i større grad skal legges opp til at man benytter seg av de elektroniske løsningene som finnes. Mange slike løsninger er helt gratis å bruke, slik som skype. Ved hjelp av et webkamera og en internett tilkobling så kan spillere få kontakt med hverandre og spille mot hverandre uten å måtte reise.

Det burde være mulig å gjennomføre konkurranser over nettet, overvåket av funksjonærer som kan se for seg at alt går rett for seg. Dette vil gjøre det mulig for små klubber, eller bare spillere uten klubb å kunne få prøvd seg mot andre spillere direkte.

Det er mange sjakk programmer allerede på nettet, men det er viktig at det lages en lukket, passord beskyttet løsning hvor man kan skape konkurranser og/eller trening mellom norske spillere. Det bør også legges til rette for at treningen/konkurransen kan aldersbestemmes og at man kan dele opp i forhold til ferdigheter. Dette vil gjøre det enklere for også yngre å delta, spesielt hvis man sørger for at løsningene er gode og trygge.

Sponsede arrangementer

Både kommuner, næringsliv og andre kan være med på en sponsing av forskjellige arrangementer! Dette krever at man har en god nettside og en aktiv Facebook side så de som sponser føler at de får valuta for pengene.

Mindre tettsteder kan få god omtale i forskjellige medier og ikke minst, de får vist seg frem fra sin beste side, under en turnering.