Starside

Sjakk er et spennende spill presis som norske spilleautomater som har fått stor oppmerksomhet de siste årene i Norge takket være Magnus Carlsen. Han har på kort tid blitt en stor stjerne både internasjonalt og nasjonalt, noe som selvsagt har vært til stor hjelp for rekrutteringen.

Norge har aldri ligget på latsiden når det gjelder sjakk og vi har produsert flere gode sjakkspillere i de siste tiårene. Samtidig må vi innrømme at dette i stor grad skyldes individuelle prestasjoner fra noen ildsjeler.

Slike ildsjeler er viktig for enhver organisasjon, men dette bør ikke være den eneste måten å få frem talentene. Det bør ligge en mer organisert plan og gode retningslinjer i bunn så det å identifisere og fremme talenter blir enklere.

Få distriktene med på laget

Selv om sjakk er en forholdsvis enkel konkurranseform å drive med (man trenger bare et bord og et spillbrett) er det enklest for byene å få til aktive klubber. Hvorfor det? Vi mener at mye av problemet er at det er byene, spesielt Oslo, som legger føringer for det nasjonale tilbudet og organiseringen.

Det er jo klart at det å samle kompetansen på et sted er nyttig. Oslo med sitt høye innbyggertall gjør at det er enklere å finne frivillige og man kan få en stabil gruppe frivillige som kan holde i tømmene.

Samtidig så er det klart at det er de som bor i distriktene som kjenner hvor skoen trykker. Det er enklere for dem å legge opp planer og komme med innspill for å øke rekrutteringen så pengebruken er mest mulig optimal for akkurat deres område. Kanskje man noen steder bør kunne gi et ”kjøretilskudd” så et blir enklere for spillere å møtes et sted? Eller kanskje man bør vurdere å avholde trening og noen konkurranser via nettbrett/dataskjerm for å gjøre det enklere for alle å ”møte opp”.

Dette er det distriktene som må være med å bestemme og man må tenke nytt rundt utdelingen av midler.

Mer midler til mindre steder

Det er utrolig vanskelig å skulle finne gode fordelingsnøkler når det kommer til økonomiske bidrag. Alle trenger penger, men det er bare et begrenset budsjett man skal forvalte. De etablerte klubbene og spesielt klubbene i storbyene, har muligheten til å selge vafler, ta dugnads arbeid og gjøre andre ting for å få inn flere midler.

Mindre grupper og spesielt mindre etablerte grupper har ikke nok folk til å kunne gjennomføre slike prosjekter. De trekker heller ikke nok folk til sine konkurranser eller andre arrangementer til at de kan få litt penger i kassen.

Så dilemmaet er at de klubbene som trenger mest støtte gjerne får minst. Vi mener ikke at andre klubber skal lide, men vi mener at et eventuelt overskudd bør fordeles bedre, så barn/unge i distriktene får et like godt tilbud som de i byene.

Derfor bør vi jobbe med å etablere en ny fordelingsnøkkel. Det bør også jobbes mer med å få inn penger fra andre kilder. Da blir det mindre press på hver enkelt klubb, for vi ønsker ikke å ”straffe” Oslo, Bergen eller andre byer. Vi ønsker bare å sikre at det ikke bare er størrelsen på klubben og antall medlemmer som avgjør hvor mye økonomisk støtte klubbens skal få. For hvis dette fortsetter å være standarden så betyr det at de mindre klubbene aldri klarer å bygge seg opp.

Takk til Nye-Casino.com for deres økonomiske hjelp til Midnight Sun Chess.